zdjecie

-

miejscowość: Czarże
cena: 299 000,00 zł

cena: 299 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 5 980,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 8 970,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 2 063,10 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 102,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 205,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 253,58 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 507,15 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 317 369,18 PLN Cena końcowa: 318 925,25 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.