888 710 730, biuro@foxhaus.pl język polski język angielski język niemiecki język rosyjski facebook

Jak skorzystać z dopłaty MDM w 2017 r ?

Zadaniem dopłaty MdM jest pomoc młodym ludziom w zakupie pierwszego lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji życiowej beneficjenta, a kwota rządowego wsparcia może zastąpić wkład własny lub go uzupełnić. By móc skorzystać z programu, beneficjenci oraz wybrana przez nich nieruchomość muszą spełnić szereg warunków określonych w ustawie. Kryteria stawiane przez ustawodawcę nie są zbyt wymagające, dlatego na pewno warto rozważyć zaciągnięcie kredytu hipotecznego z MdM.

Kwota maksymalnej dopłaty w powiecie Grudziądzkim, Chełmińskim, Świeckim, Kwidzyńskim wynosi 70 327 zł.

Zgodnie z komunikatem (z dnia 05-07-2016) Bank Gospodarstwa Krajowego  wstrzymał przyjmowanie wniosków o dopłaty w programie MDM na rok 2017 r. z powodu przekroczenia 50 % kwoty przeznaczonej na dopłaty na dany rok. Zgodnie ustawą, wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, przypadającym w roku 2017 nastąpi z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

Osoby zainteresowane dopłatami MDM w roku 2017 zapraszamy na bezpłatne spotkanie z naszym ekspertem kredytowym.